Четири часов работен ден, както и до сега ще има председателят на Общинския съвет на Пазарджик Хари Хараламбиев. Това стана ясно по време на първото редовно заседание на местния парламент, на което беше приет правилник за работата му. Определени бяха заплатите на председателя и общинските съветници, както и съставите  на постоянните комисии. Промените в правилника  за работата на Общинския съвет бяха гласувани от съветниците. Те ще бъдат публикувани на сайта на ОбС.
Целта е да се подобри организацията на работа и взаимодействието с общинска администрация и гражданите, обоснова се председателят на местния парламент Хари Хараламбиев.  Заплатата на председателя Хари Хараламбиев ще бъде 600 лв., а на съветниците 640 лв. бруто.
Дискусия в пленарна зала предизвика определянето на заплатите на общинските съветници. Сред предложенията беше те да се изчисляват на базата на заплатата на председателя на общинския съвет или на общинска администрация. Прието бе местните парламентаристи да получават 45% от  възнаграждението на председателя си.