През 2017 година ще бъде отворен приемът по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” по ПРСР 2014-2020. Тази мярка е една от най-очакваните, от представителите на малкия семеен бизнес, тъй като предоставя наистина добри финансови условия за реализирането на проект в сферата на селския туризъм, производствените дейности, занаятчийсктвото и услугите на територията на селски район. Бенефициенти по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” могат да са новосъздадени или действащи микрофирми (с персонал до 9 човека включително), със седалище в селска община.

Бенефициенти по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” могат да са новосъздадени или действащи микрофирми (с персонал до 9 човека включително), със седалище в селска община.
В случай, че кандидатът е регистриран земеделски производител, то задължително неговото стопанство трябва да има стандартен производствен обем (СПО) над 8 000 евро.

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер до 75 % от общите допустими разходи и до 200 000 евро, коментират от Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България. Ще се финансират разходи за строително монтажни работи, обзавеждане и оборудване.

Финансират се също разходи за проектиране и консултантски услуги за разработка на бизнес план и управление на проекта. При проектите, които предвиждат производство, какъвто е и проектът за изграждане на сладкарски цех, е необходимо разработването и на технологичен проект.

Прием по мярка 6.4. ще има през 2017 година, но потенциалните кандидати е необходимо вече да започнат да подготвят проектите си поне година по-рано, предвид времето, което е необходимо за работата на проектантите по разработка на строителната документация, съгласуването ѝ с местните ВиК и ЕЛ дружества и с общината, технологичен проект.

По мярка 6.4 може да се закупи необходимото специално оборудване, като например фурни за изпичане на блатове, планетарни миксери, ламинатори, конвектомат за готвене, шприц машини, лентови пещи за сладки, линия за точени кори, тункмашини, машини за производство и пакетиране на шоколадови изделия, печки, хладилни камери, работни маси, принтери за етикети и т.н. За нуждите на сладкарския цех може да се закупи и транспортна техника със специална охладителна система за доставките по магазини и маркети. Възможно да изградите и кафе-сладкарница към Вашия цех, където да предлагате винаги пресни продукти собствено производство, правени на място – еклери, мъфини, чийзкейк и торти за различни поводи.

По проекта може да бъде закупено цялото необходимо обзавеждане и оборудване, като например професиаонални кафе машини, прибори, маси и столове, климатици, хладилни витрини, телевизоори, компютри и софтуер. Също така ще може да се обособи детски кът с всички необходими атракциони.