Електронно свидетелство за съдимост вече ще може да се изготвя с директно плащане с дебитна или кредитна карта през сайта на Министерството на правосъдието, съобщиха от пресцентъра. Това е първата услуга в българската администрация, за която се въвежда подобна възможност за плащане, при това, без гражданите да дължат никаква такса за превод, съобщават от ведомството.

Новата опция е въведена през миналата седмица. Заплащането се извършва в реално време, услугата веднага се заверява като платена и се стартира процесът по нейното предоставяне, като така се пести време на гражданите. При картово плащане заявителите не дължат такса, която по принцип е 3 лв. за електронно свидетелство и пет лева за свидетелство, издадено на хартиен носител.

С въвеждането на тази опция гражданите могат по електронен път през интернет чрез електронен подпис да заявят, заплатят и получат електронно свидетелство за съдимост от всяка точка на света, с достъп до интернет, уточняват от ведомството. Средно на година се заявяват над 700 000 свидетелства.

С новата услуга се спестява времето, което е необходимо за издаване на свидетелство по традиционния ред заради физическо посещение на съответното бюро „Съдимост“, периодът за издаване на свидетелството, за получаването му и не на последно място  – заплащане на такса от пет лева, върху която банката взема и преводна такса.