До сто лева глоба се полага на всеки жител на Стрелча или селата около града, ако влязат в нарушение на кметската заповед касаеща употребата на пиротехнически средства от 21 декември до 4 януари. Всички гърмящи предмети трябва да бъдат продавани от лицензирани търговци, с подробно упътване за тяхната употреба. Бомбичките не трябва да се продават на ученици и хора под 18 годишна възраст, а ако вече са дадени на потребител, той трябва да знае, че няма право да ги взривява на публични места и чрез тях да уврежда чуждо имущество или други хора. Сиреч зарбаната за употреба на пиратки и други плющялки е строго забранена в детски градини, училища, обществени сгради, площади, улици, паркове, църкви. Също така по време на общоградски тържества където има струпване на ного хора. Бомбичките и фоерверките могат да бъдат ползвани в домашните дворове на хората от общината, като отговорността за опазването на човешките животи и имущество изцяло ляга върху собствениците на въпросните имоти.