Спечели пътуване до Страсбург в рамките на European Youth Event 2016

Спечели пътуване до Страсбург в рамките на European Youth Event 2016

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, чийто ръководител е Илияна Йотова, обявява конкурс за участие в European Youth Event 2016 – най-голямото младежко събитие в Европа, което ще се проведе на 20 – 21 май 2016 г., Страсбург, Франция. Българските евродепутати Илияна Йотова, Георги Пирински, Момчил Неков, Сергей Станишев ще дадат шанс на 40 млади хора да се срещнат с повече от 7000 младежи от цяла Европа. В рамките

До 2020 г.: Очакваме в Пазарджик 186 124 000 лв. от „Региони в растеж“

Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма (ИП) на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г.(ИПГВР), която представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР. Посредством ИП на ИПГВР следва да се направи естествен и логичен преход между одобрения ИПГВР (който е по-обхватен стратегически документ) и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Чрез инвестиционната

2482 домакинства ще получат санирани жилища в Пазарджик

Към настоящия момент от възможностите, които предлага Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик са се възползвали 36 Сдружения на собствениците, като реалните бенефициенти са 2482 самостоятелни обекта /апартаменти/, в които по постоянен адрес живеят над 6100 човека, съобщи кметът на Пазарджик – Тодор Попов. След сключените Договорите за целево финансиране с Българска банка за развитие на различен етап протичат процедури за обществени поръчки за

Полицията проверява охраната в училищата

С цел осигуряване на обществения ред в районите на учебните заведения и вътре в тях по разпореждане на ръководството на ОДМВР-Пазарджик на територията на цялата област отпочна извършването на охранителни проверки във всички училища и детски градини. Основната цел на инспекцията е установяване състоянието на физическата им сигурност и обезпечеността им с пропускателен режим. За извършените проверки ще се съставят съответни протоколи с направените констатации, които със сигнални писма ще