До 20 януари собствениците на билкозаготвителни пунктове трябва да подадат в РИОСВ отчет за дейността през 2015г. До тази дата, всяка година, Законът за лечебните растения ги задължава да предоставят информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната и за наличните към момента количества в складовите бази. Подалите неверни данни и неспазилите този срок търпят финансови санкции. За физически лица глобите са в размер от 100 до 1 000 лв, а за юридически – имуществени санкции от 300 до 2 500 лв. През 2015г. в РИОСВ-Пазарджик регистрира нов билкозаготвителен пункт в с. Бъта, община Панагюрище. Към момента общият им брой в региона е 76.