На редовното декемврийско заседание, което се проведе вчера,  18 декември, общинските съветници в Брацигово гласуваха кой ще представя Общината в общото събрание на Асоциацията на родопските общини, в общото събрание на Асоциация общински гори и в общото събрание на националното сдружение на общините в Република България. За АРО представител на Брацигово ще бъде Дима Пашкулева, за АОГ – инж. Петър Маринов, а в Националното сдружение Общината ще представя Стоян Вълков.