Гаро Ашикян е новият председател на Управителния съвет на Клуба на дейците на културата в Пазарджик. Изборът бе направен вчера, по време на Общо събрание в присъствието на тридесет и пет човека от Клуба. Кратък отчет на досегашната дейност направи Продрум Димов, кото води дейността през последните тридесет години. Той сподели, че след като било отнето помещението на КДК, изявите са били доста ограничени, но са се провеждали предимно в читалище „Христо Ботев“ и Клуба на писателите. На практика работата на Клуба не е била прекратявана, но единственото пространство, с което той разполага е малка гримьорна в сградата на ДКТ“Константин Величков“, където се пази архива. Събранието бе открито от Стефка Богданова, тя е оглавявала организацията от 2004 до сега. Ето и членовете на новия Управителен съвет –
Гаро Ашикян, режисьор, композитор и актьор – председател, Найден Цолов- юрист, зам. председател, Ани Стойкова – изкуствовед, секретар. членове: Николай Стефанов- художник, Васил Терзийски – актьор и предприемач, Иво Русев- актьор, Ангел Личев- икономист, контролен орган: Николета Манджукова- журналист, Вера Папазова- журналист, Татяна Спасова – белетрист и специалист европейски проекти.
Според членовете на Клуба на дейците на културата в Пазарджик, е най-добре да получат от общината разрешение да ползват за своите сбирки помещението, известно в града като „Тайната зала на Театъра“. Там многократно са били експонирани изложби, а освен това залата има самостоятелен вход и няма да се налага достъпът да бъде през сградата на ДКТ“К.Величков“.
Клубът на култрните дйци ще бъде пространство за свободни идеи на свободни хора, не е нужно да бъдете член, за да представите своето изкуство, ако имате сетива за красивото и изящното, не сте обременени от догми, то вие сте обре дошли, казват организаторите.