Фигурата на Мадоната с младенеца всъщност е добре позната на света още от езическите времена, твърди културологът д-р Георги Мишев. Според него християнството просто си е присвоило вярванията на хората от древността, което е известно от доста време на науката.

Като доказателство за този факт Мишев сочи каменни плочки намерени още в 7 век преди Христа, на които е изобразена египетската богиня Изида, кърмеща своя син. Подобни плочки са откривани и датирани през вековете предхождащи появата на Християнството.

Кърмещата богиня Изида, Каранис, 4 в.

20izida

 

Надгробна плоча, 4 в. Фаюм

20izida1
Кърмещата богиня Изида, 7-6 в. пр.н.е.

20izida2И по темата какви са връзките в иконографията на кърмещата богиня Изида и кърмещата Мария, които според мен, а и не само според мен за щастие…са доста преки и доста ясни, забележете само застъпването в периодите и районите, особено 4 век. Сега да си припомним все пак и още един факт, а именно че Мария е призната за Богородица (Теотокос) чак през 431 г. на църковния събор в Ефес, казва в подкрепа на тезата си културологът, който е преподавател в ПУ“Паисий Хилендарски“.

А сега вижте скандалната обложка на декемврийския Vogue от 2011 и е посветена на темата.

20zida4