Работни места за специалисти с висше образование:
14 лекар
1 кинезитерапевт/рехабилитатор
2 фелдшер, за община Панагюрище
1 медицинска сестра
1 счетоводител, с опит
1 касиер
1 психолог
1 социален работник
1 педагог
1 репортер
1 оператор, компютърна предпечатна подготовка
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 технически организатор, с немски и/или английски език
1 мениджър, развитие
1 началник склад
5 касиер
2 работник, кухня
3 майстор, тестени изделия, с опит
3 баничар, с опит
4 продавач консултант
2 сервитьор
1 монтьор на шевни машини
15 машинен оператор, шиене на облекло
2 гладач, ютия
1 елтехник- настройчик, машинни инструменти
1 оператор – настройчик, машинни инструменти
10 електротехник
10 машинист псм
1 стругаро-фрезист, с опит
11 шлосер монтьор, с опит
1 хладилен техник
3 работник, зареждане на акумулатори
4 монтьор, оловни акумулатори
2 оператор на машина, с опит
5 оператор на велпапен агрегат
1 шофяор, кат.”с”
1 пакетировач
1 работник, производство на винилови изделия
1 монтажник на шатри и халета
10 общ работник
10 работник, строителство
1 сондьор, с опит
3 чистач