Приключи подборът на  потребители за ползване на социална услуга  „Обществена трапезария“. Комисия назначена от кмета на общината Петко Петков разгледа и оцени всички постъпили заявления, съгласно предварително разработени критерии.

Подадени са общо 91  заявления за ползванена социалната услуга, но само 80 човека ще се възползата от нея. Услугата ще се предоставя от 04 януари  до 30 април2015г. Обядът ще приготвя и доставя ежедневно през работните дни, от кухнята на „Домашен социален патронаж“ – Брацигово.

СПИСЪК на ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПО ПРОЕКТ  „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” ОТ ГРАД БРАЦИГОВО

 

 1. Александра Мариева Велева

град Брацигово, ул. „Данаил Дименов ” № 6

Заявление Вх.№ 94А- 127-1 / 22.12.2015г.

 1. Анка Костадинова Томова

град Брацигово, ул. „Славчо Карналов ” № 17

Заявление Вх.№ 94А-61-3 / 21.12. 2015г

 1. Антон Иванов Чакъров

град Брацигово, ул. „Христо Ботев” № 2

Заявление Вх.№94А-652-3 / 21.12.2015г.

 1. Ангел Атанасов Хаджийски

Гр. Брацигово, ул. „ Поп Сокол“ № 5

Заявление вх. 94В- 92-1 / 25.09. 2015 г.

 1. Борис Любенов Гюров

гр. Брацигово, ул. „ Ангел Попов „№ 7а

Заявление № 94Б-17-1 / 16.12.2015г.

 1. Вера Василева Чернаева

Гр. Брацигово, ул. „ Антон Ашкерц “ № 17

Заявление вх. 94В- 38-2 / 16.12. 2015 г.

 1. Величка Благоева Гемиева

град Брацигово, ул. „Братя Попови ” № 4

Заявление Вх.№ 94Г-473 / 23.12.2015г.

 1.  Велика Ангелова Смиленова

Гр. Брацигово, ул. „ Христо Гьошев“ № 2

Заявление вх. 94В- 26-5 / 28.12. 2015 г.

 1. Георги Иванов Попов

Гр. Брацигово, ул. „ Данаил Дименов „ № 6

Заявление № 93-42-2 /22.12.2015 г.

 1. Гюргена Георгиева Стоименова

Гр. Брацигово, бул. „ Георги Бенковски „ 19

Заявление вх. 94 Г- 72-4 / 16.12.2015г.

 1. Дафинка Илиева Илиева

Гр. Брацигово, ул. „ Братя Попови“ № 29

Заявление вх. 94Д- 318-2 / 18.12. 2015 г.

 1. Елена Атанасова Атанасова

град Брацигово, ул. „Братя Златкови” № 7

Заявление Вх.№ 94Е-333-1 / 23.12.2015г.

 1. Елена Трайкова Джамбова

град Брацигово, ул. „Атанас Ненов” № 59

Заявление Вх.№ 94Е-251-4/ 16.12.2015 г.

 1. Елена Петрова Купанова

Гр. Брацигово, бул. „ Георги Глухчев „  № 6

Заявление вх. 94 Е- 33-1 / 22.12. 2015г.

 1. Елка Христова Филева

Гр. Брацигово, бул. „ Трети  март„  № 84

Заявление вх. 94 Е- 129-4 / 16.12. 2015г.

 1. Здравка  Георгиева Йоргова

Гр. Брацигово, ул. „ Брациговска комуна“ № 52

Заявление вх. 94З- 15-1 / 16.12. 2015 г.

 

 

 1. Запрянка Николова Делипавлова

Гр. Брацигово, ул. Борис Томчев № 1

Заявление № 94З-171-1 / 28.12.2015г.

 1. Иван Йорданов Глухчев

Гр. Брацигово, ул. „ Трети  март “ № 33 а

Заявление вх. 94И- 44-3 / 18.12. 2015 г.

 1.  Иван Петков Кръстев

град Брацигово, ул. „Георги Петков” № 15

Заявление Вх.№ 94И-107-4 / 17.12.2015г.

 1. Иванка Петрова Рамбова

град Брацигово, ул. „Братя Гачеви” № 2

Заявление Вх.№ 94И-85-2 / 22.12.2015 г.

 1. Йорданка Йорданова Мървакова

гр. Брацигово, ул. „ Освободители „ № 5

Заявление Вх.№ 94Й-351-1 / 28.12.2015 г.

 1. Люба Ангелова Стоенчева

град Брацигово, ул. „Атанас Ненов” № 53

Заявление Вх.№ 94Л-65-2 / 16.12.2015г

 1. Магдалена Добрева Попова

Гр. Брацигово, бул. „ Брациговска комуна „  № 5

Заявление вх. 94 М- 447-1 / 25.09.2015г.

 1. Мария Атанасова Иванова

Гр. Брацигово, ул. „ Иглика “ № 10

Заявление вх. 94М- 235-2 / 21.12. 2015 г.

 1. Митра Василева Дафова

Гр. Брацигово, ул. „ Крум Партъчев “ № 16

Заявление вх. 94М- 93-3 / 23.12. 2015 г.

 1. Никола Иванов  Грънчаров

град Брацигово, ул. „Н. Боянов” № 7

Заявление Вх.№ 94Н-07-3 / 16.12.2015г

 1. Николина Костадинова Делипавлова

град Брацигово, ул. „Никола Вапцаров ” № 11

Заявление Вх.№ 94Н-475-2 / 23.12.2015 г

 1. Николина Йорданова Янкова

Гр.  Брацигово, ул. Антон Ашкерц „ № 21

Заявление № 94Н-210-1 / 28.12.2015г.

 1. Петър Стоянов  Белов

Гр. Брацигово, бул. „ Никола Вапцаров „  № 23

Заявление вх. 94 П- 144-4 / 16.12. 2015г.

 1. Петрунка Асенова Дренска

Гр. Брацигово, бул. „ Антон Ашкерц „  № 30

Заявление вх. 94П- 25-3 / 16.12. 2015г.

 1. Елена Атанасова Крушарова

Гр. Брацигово, ул. „ Божура Попова “ № 19

Заявление вх. 94Е- 147-2 / 23.12. 2015 г.

 1. Петър Яничков  Панагиев

Гр. Брацигово, ул. „ Иглика “ № 10

Заявление вх. 94П- 77-3 / 23.12. 2015 г.

 1. Пейо Иванов Глухчев

Гр. Брацигово, ул. „ Ангел Симонов “ № 10

Заявление вх. 94П- 28-2 / 21.12. 2015 г.

 1. Райна Христова Филева

Гр. Брацигово, бул. „ Трети  март„  № 84

Заявление вх. 94 Р- 75-4 / 16.12. 2015г.

 

 1. Радина Александрова Кънева

Гр. Брацигово, ул. „ Братя Кацарова“ № 15

Заявление вх. 94Р- 330-2 / 16.12. 2015 г.

 1.  Радосвет Кристиянов Пиашо  

град Брацигово, ул. „Желязко Делев” № 8

Заявление Вх.№ 94Р- 71-2 / 28.12. 2015 г.

 1. Стефанка Тодорова Цойкова

град Брацигово, ул. „Антон Ашкерц  ” № 22

Заявление Вх.№ 94С-451-2 / 16.12.2015г.

 1. Соня Христова Върбанова

град Брацигово, ул. „Трети март” № 84

Заявление Вх.№ 94С-434-5 / 16.12.2015

 1. Сийка Пеева Кръстева

Гр. Брацигово, бул. „ Желязко Делев „  № 8

Заявление вх. 94 С- 29-2 / 23.12.2015г.

 1. Сузана Харалампиева Дамова

Гр. Брацигово, ул. „ Паница Семерджиев“ № 28

Заявление вх. 94С- 199-2 / 23.12. 2015

 1. Стефана Николова Колева

Гр. Брацигово, ул. „ Антон Ашкерц “ № 29

Заявление вх. 94С- 421-3 /16.12. 2015 г.

 1. Стоянка Ангелова Христоскова

Гр. Брацигово, ул. „ Майор Павлов „ № 14

Заявление № 94С-53-1 / 16.12.2015г.

 1. Сашо Христов Керпичев

Гр. Брацигово, ул. „ Атанас Ненов „ № 15

Заявление № 94С-223-8/16.12.2015г.

 1. Стефка Найденова Цонева

За детето Дафинка Данчева Цонева

Гр. Брацигово, ул. Георги Пейкин „ № 14

Заявление № 94С-506-3 / 28.12.2015г.

       45 .Таня Йорданова Герцова

град Брацигово, ул. „Освободители” № 7

Заявление Вх.№ 94Т- 255-2 / 17.12. 2015 г

 

РЕЗЕРВИ

 

 1. Василка Димитрова Златкова – резерва

Гр. Брацигово, ул. „ Девети септември „ № 7

Заявление  № 94В-30-5 / 28.12.2015г.

 1. 2. Елисавета Димитрова Найденова – резерва

Гр. Брацигово, ул. Христо Ботев „ № 4

Заявление № 94Е – 39-2 / 21.12.2015г.

 1. 3. Живка Кръстева Кузманова – резерва

Гр. Брацигово, ул. „ Костур „ № 20

 1. Костадинка Георгиева Илиева – резерва

Гр. Брацигово, ул. Братя Попови „ № 40

Заявление № 94К-391-1/ 23.12.2015г.

 1. Кръстинка Николова Иванова – резерва

град Брацигово, ул. „Майор Павлов” № 5

Заявление Вх.№ 94К-47-1 / 16.12.2015 г.

 1. Иванка Данаилова Филева резерва

град Брацигово, ул. „Братя Кацарови№ 17

Заявление Вх.№ 94И-38-9 / 16.12.2015 г.     

 

 1. Елена Иванова Златкова – резерва

град Брацигово, ул. „Слави Дишлянов” №  1

Заявление Вх.№ 94Е-19-2 / 16.12.2015г.

 1. Евдокия Асенова Божкова – резерва

град Брацигово, ул. „  Слави Дишлянов” №  25

9.Трифон Борисов Иванов – резерва

Гр. Брацигово, ул. Ангел Попов „ № 1

 

ОТПАДНАЛИ ОТ КЛАСИРАНЕТО

 

 1. Тодорка Ангелова Ангелова – отпада

Село Жребичко, ул. „Извън регулация” № 29

Заявление Вх.№ 94Т-296-1 / 16.12.2015 г.

 1. Андрей Василев Цойков отпада

град Брацигово, ул. „Брациговска комуна ” № 27

Заявление Вх.№ 94А-372-1 / 23.12.2015 г.

 

 

СПИСЪК ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПО ПРОЕКТ  „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” ОТ СЕЛО БЯГА

 

 1. Асен Кръстев Бояджиев

село Бяга, ул. „Трета ” № 23

Заявление Вх.№ 94А-668-2 /16.12.2015 г.

 1. Георги Стоянов Георгиев

село Бяга, ул. „Четиридесет и шеста” № 1

Заявление Вх.№ 94Г-599-2 / 16.12.2015 г.

 1. Димитър Яков Иванов

село Бяга, ул. „Тридесет и четвърта ” № 5

Заявление Вх.№ 94Д-624-3/16.12.2015 г.

 1. Донка Василева Милушева

село Бяга, ул. „Тридесет и пета” № 3

Заявление Вх.№ 94Д-825-3 / 16.12.2015 г.

 1. Иван Стоилов Иванов

село Бяга, ул. „Четиридесет и осма ” № 19

Заявление Вх.№ 94И-733-4 /16.12.2015 г.

 1. Живка Димитрова Марийчина

село Бяга, ул. „Тридесет и пета” №1

Заявление Вх.№ 94Ж- 98-2 / 16.12.2015 г.

 1. София Георгиева Колишова

село Бяга, ул. „Двадесет и трета” № 5

Заявление Вх.№ 94С-728-3/16.12.2015 г.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ

 „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“  ОТ СЕЛО ИСПЕРИХОВО 

 

 1. Атанас Петров Атанасов

село Исперихово, ул. „ Първа” № 3

Заявление Вх.№ 94А-191-3/22.12.2015 г.

 1. Атанас Костадинов Атанасов

село Исперихово, ул. „Тридесет и осма ” № 1

Заявление Вх.№ 94А-783-3 /22.12.2015г.

 1. Атанас Методиев Георгиев

село Исперихово, ул. „Двадесет и седма” № 9

Заявление Вх.№ 94А-237-3/22.12.2015 г.

 1. Георги Николов Горанов

село Исперихово, ул. „Осма ” № 16

Заявление Вх.№ 94Г-788-3 /22.12.2015 г.

 1. Иванка Трайкова Янакиева

село Исперихово, ул. „Седма” № 26

Заявление Вх.№ 94И-572-3 / 22.12.2015 г.

 1. Иванка Стоянова Бояджиева   

село Исперихово, ул. „Тридесет и девета” №4

Заявление вх. № 94И-620-3/ 22.12.2015

 1. Запрян Ангелов Костадинов

село Исперихово, ул. „Четвърта” №10

Заявление Вх.№ 943-174-4/22.12.2015 г.

 1. Мехмед Салиев Юсеинов

село Исперихово, ул. „Тридесета ” №1

Заявление Вх.№ 94М-414-2/22.12.2015г.

 

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ 

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” СЕЛО КОЗАРСКО

 1. Бойка Иванова Терзиева

село Козарско, ул. „Двадесет и осма” №15

Заявление Вх.№ 94Б-227-3/16.12.2015 г.

 1. Венетка Пеева Василева

село Козарско, ул. „Двадесет и втора ” № 7

Заявление Вх.№ 94В-662-3/16.12.2015г.

 1. Гина Стоянова Дамянова

село Козарско, ул. „Двадесет и втора” №27

Заявление Вх.№ 94Г-792-3/16.12.2015 г.

 1. Димитър Радков Кузманов

село Козарско, ул. „Двадесет и седма” № 7

Заявление Вх.№ 94Д-654-4/16.12.2015 г.

 1. Димитър Ангелов Попов

село Козарско, ул. „Двадесет и осма” №12

Заявление Вх.№ 94Д-655-4 /16.12.2015 г.

 1. Елисавета Тодорова Янева

село Козарско, ул. „Шестнадесета” № 4

Заявление Вх.№ 94Е-215-2/16.12.2015 г.

 1. Надка Христова Щерева

село Козарско, ул. „Тридесет и трета” № 37

Заявление Вх.№ 94Н-730-1/16.12.2015 г.

 1. Христоско Костадинов Малиганов

село Козарско, ул. „Седемнадесета” №68

Заявление Вх.№ 94Х-134-3/16.12.2015 г.

 1. Тома Йорданов Сидов

село Козарско, ул. „Двадесет и осма” № 14

Заявление Вх.№ 94Т-449-3/16.12.2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ

 „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” ОТ СЕЛО РОЗОВО

 

 1. Ангел Георгиев Бъклев

село Розово, ул. „Първа ” № 62

Заявление Вх.№ 94А- 966-4/16.12.2015г.

 1. Елена Димитрова Томова

С. Розово, ул. Осемнадесета „ № 22

Заявление № 94Е-573-1 / 18.12.2015г.

 1. Димитър Стоянов Русенов

Село Розово, ул. „ Трета  „ № 1

Заявление вх. № 94Д-626-2 / 16.12.2015 г.

 1. Йордан Асенов Начков

Село Розово, ул. Четиринадесета  „ № 56

Заявление вх. № 94Й-225-5 / 28.12.2015г.

 1. Софка Стойкова Млечкова 

село Розово, ул. „Първа ” № 28

Заявление Вх.№ 94С-920-3/ 28.12.2015 г.

 1. Тодор Георгиев Златанов

С. Розово, ул. Петнадесета „ № 3

Заявление № 94Т-467-2 / 16.12.2015г.

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ

 „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” СЕЛО РАВНОГОР

 

 1. Ангел Йорданов Въчев

с.Равногор, ул.”Шестдесет и седма” № 1

Заявление: Вх.№94А – 1089-3/21.12.2015 г.

 1. Георги Ангелов Кузманов

с.Равногор, ул.”Седемнадесета” № 4

Заявление: Вх.№94Г – 789-3/21.12.2015 г.

3.Георги Йорданов Мадаров

с.Равногор, ул.”Двадесет и първа” № 12

Заявление: Вх.№94Г – 481-3/21.12.2015 г.

 1. Софка Борисова Стамболиева

с.Равногор, ул.”Четвърта” № 16

Заявление: Вх.№94С – 478-3 /21.12.2015 г.

 1. Петър Борисов Анев

с.Равногор, ул.”Двадесет и четвърта” № 3

Заявление: Вх.№ 94П-500-2 /24.09.2015 г.