Трендафил Величков: Приемам подписката от уважение към хората, които са се подписали и не приемам писмото, в което липсват аргументи и предложения за промени.

Това каза областният управител Трендафил Величков по време на вчерашната си среща със земеделски производители от региона. „ Добре е, че можем да водим диалог предлагам ви да обмислите вашите предложения и на по-късен етап да запознаем всички парламентарно представени групи в Народното събрание, допълни Величков и апелира кметовете на населени места да не използват политически аргументи в мотивите си. На срещата присъстваха кметове  и земеделски производители от селата Юнаците, Величково, Овчеполци, Росен, Пищигово, Звъничево, Ветрен Дол, директорите на Инспекцията по труда, Областна дирекция и Държавен фон „Земеделие”, Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

Местните производители изразяват несъгласието си относно прилагането на чл.114 А от Кодекса на труда, който  регламентира сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден, от страна на регистрираните земеделски стопани и отчитане на трудовите договори пред Инспекцията по труда. По думите им това създава допълнителни затруднения при намирането на работна ръка за временна селскостопанска работа, допълнителен финансов ресурс за внасяне на осигуровки, обработка на документи и регистрирането им в съответните институции.  Те представиха на областният управител писмо и подписка в подкрепа на исканията си.

„Въвеждането на еднодневните трудови договори е първата стъпка към почасовото заплащане, такава е европейската практика и директива и ние трябва да се съобразим с нея, след като усвояваме средства от ЕС. Очаквам от всички вас аргументирани предложения, затова как системата да бъде работеща и за земеделските производители в нашата област., каза областният управител Трендафил Величков по време на срещата. Той допълни, че за изминалата година са сключени общо 80 000 еднодневни трудови договори за цялата страна. В област Пазарджик това свое задължение като земеделски стопани са изпълнили 63-ма работодатели при регистрирани около 4000 земеделски производители за цялата област. На въпрос на областния управител колко от присъстващите в залата са регистрирали еднодневни трудови договори, се оказа, че само един от общо 60 земеделски производители дошли на срещата има преки впечатления от процедурата.

Експертното становище на дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик относно прилагането на чл.114 А от Кодекса на труда, представи инж. Васил Мезов. Практиката и анализът за изминалата 2015г. сочат, че би било добре този член да се прилага  и за всички ръчни агротехнически мероприятия по отглеждането на културите, а не само за прибирането на реколтата, включително при отглеждането и прибирането на тютюн и за производители, които не са регистрирани като земеделски. Инспекцията предлага и мерки за намаляване до минимум процедурата по отчитане на договорите пред администрациите на НАП, Бюро по труда и НОИ. Създаването на консултативен областен съвет по растениевъдство и овощарство, предложи на земеделските производители директорът на ОД „Земеделие”,  Стоян Траянов. Целта е съсловната организация да представя и защитава интересите и исканията на земеделските производители от региона на национално ниво, подобни организации имат животновъдите и зърнопроизводителите от областта. През следващата седмица ще се проведе втора среща, на която работна група от земеделските стопани ще обсъди конкретни предложения за ефективно прилагане на  чл.114 А от КТ с Инспекция по труда и Областна дирекция „Земеделие”.