В 16 часа днес, във втора зала, на Пловдивският окръжен съд ще се разгледа жалбата на Иван Евстатиев срещу
взетата му от Районен съд Панагюрище мярка за неотклонение „ Задържане под стража”. Той е привлечен като обвиняем за това, че на 15 януари 2016 година, в хотел „Стрелча”, в град Стрелча, се е съвкупил с лице от женски пол, ненавършило
осемнадесет години, като го е привел в безпомощно състояние – престъпление по чл. 152, ал. 2, т. 1 във връзка с ал.1, т.3 от Наказателния кодекс.

С определение от 19.01.2016 г., постановено по ЧНД№14/16 г. по описа на РС- Панагюрище е взета мярка за неотклонение, по реда на чл.64 от НПК спрямо обвиняемия Иван Евстатиев. Срещу постановения съдебен акт е постъпила частна жалба от Евстатиев чрез защитниците му адв. Петър Грчев и адв. Стоян Парпулов. Делото е изпратено в Окръжен съд – Пазарджик, като е образувано ВЧНД №65/16 г. по описа на ОС- Пазарджик. След отвод на съдиите от този съд по реда на чл.29 ал.2 от НПК и невъзможността да формират въззивен състав, делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. С определение на ВКС делото е изпратено за разглеждане на Окръжен съд гр. Пловдив и е
постъпило на 26.01.2016 г. в 9,22 ч. Насрочено за разглеждане за същият ден от 16 часа.