Иванчо получава двойка по Английски.
Когато баща му разбира казва:
– Каква е тази двойка, бе? Май ще има бой!
– Прав си. Ще ти покажа къде живее учителката!