Програмата на Община Пазарджик за издаване на книги на местни автори ще продължи и през 2016 година. Крайният срок за приемане на ръкописите e 29 февруари, съобщи днес кметът Тодор Попов. Интересът към програмата е голям, тъй като от началото на годината до този момент са постъпили десет ръкописа. Представените произведения ще бъдат оценени от литературен критик, който ще направи подбор на най-доброто и ще предложи кои книги да бъдат финансирани от общината. Тази година финансовата рамка е 15 хиляди лв. Програмата за подпомагане на пазарджишките творци датира от 2008 година. Всяка от книгите получава субсидия от общината, като максимумът е 1000 лв. за книга. Програмата насърчава и местните издателства, тъй като те се ползват с приоритет пред външни.