Във връзка с възникването на конкретни въпроси, относно механичмите на обявената данъчна ваканция, поясняваме на всички данъчно задължени лица следното:

Решение №13/2015 г. на Общински съвет гр.Пазарджик частично освобождава данъчно задълженото лице от такса битови отпадъци за сума в размер на натрупаните до момента лихви, т.е. с размера на натрупаните лихви се намалява главницата на такса битови отпадъци за всяка конкретна година по отделно.

Във всички квитанции и по сметките на лицата, дължимата лихва се отразява и се инкасира като платена, тъй като съгласно нормативните разпоредби в Закона за местните данъци и такси и в Закона за лихвите, същите не подлежат на освобождаване.

Има единични случаи, в които лицето е заплатило целия размер на задълженията си и полагащата му се отстъпка от главницата на такса битови отпадъци е отразена и е налична в данъчната му сметка като надвнесена сума.

Всички, които желаят да се възползват от данъчната ваканция, ще ползват отстъпка от главницата в размера на лихвата, но сумата ще продължава да фигурира срещу “лихва”.  Често се случва, при малък размер на отстъпката, данъчнозадължените лица да не изчакват обратването на данните и в такива случаи отстъпката се начислява по сметката на лицето и се приспада при следващи плащания.

Напомняме, че данъчната ваканция продължава до 31.03.2016 г.