Заседанието бе ръководено от председателя на комисията зам. областния управител Стефан Мирев, в него взеха участие представители на общините, на държавни институции имащи отношение към проблемите на безопасността на движението, БЧК, Център за спешна медицинска помощ Пазарджик, Съюз на българските автомобилисти –  клон Пазарджик. През изминалата 2015г., всички общини са реализирали конкретни мерки по безопасност на движението, които са свързани с ремонт и реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа, изградени са изкуствени неравности от типа скоростен ограничител – тип „пешеходна пътека“,обновени са пешеходни пътеки в населените места /в непосредствена близост около училища и детски градини/, поставени са нови пътни знаци на места, където липсват такива, извършено е  Почистване на  растителност по пътищата от общинската пътна мрежа, ограничаваща видимостта в хоризонтални криви, кръстовища и мостове. Провеждат се информационни кампании за разнасянето на необходимостта и ползите от носенето на защитни средства /светлоотразително облекло, обезопасителни каски и др./ от деца велосипедисти, скейтбордисти и др.

Въпреки приложените мерки по безопасност на движението, изнесените данни от ОДМВР Пазарджик отчитат влошаване на параметрите на пътнотранспортната обстановка През 2015 год.  на територията обсбужвана от ОДМВР Пазарджик са регистрирани общо 1098 ПТП, като от  тях 232 са тежки с 32 загинали и 268 ранени участници в движението. Увеличен е общия брой на пътно-транспортните произшествиа с 108 бр., завишен е и броя на ранените участници в движението с 40 човека. Пътно транспортните произшествия, като цяло се разпределят равномерно през месеците, техният брой се завишава само през месеците Юни, Юли, Август  и Октомври. По отношение на тежките ПТП, най-голям брой са настъпили през месеците Август, Септември и Октомври.

След направения анализ на пътно-транспортните произшествия за 2015г. на територията на област Пазарджик, членовете на комисията ще изпратят предложения  до Държавната обществено консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението за конкретни промени в нормативни документи, които в момента ограничават прилагането от страна на институциите на по-строг контрол на безопасността на движението. Комисията предлага отново да бъдат върнати правомощията на всички служители на Районни управления да съставят актове на нарушителите. Промени в наредбата, която касае обучението на младите водачи на МПС от инструкторите, курсове за първа долекарска помощ да преминат всички водачи на МПС. Ремонтите на автомобили да се извършват не от диагностични пунктове, а само лицензирани автосервизи.