Националната награда за художествен превод, носеща името на големия български преводач Стоян Бакърджиев, ще бъде присъдена за шести пореден път от Община Пазарджик на 8 март тази година. Призът е за принос в българското преводаческо изкуство за превод на книга – поезия или проза. Разглеждат се и се анализират преводните издания, регистрирани в официалния книгопис “Преводна литература” на Народната библиотека, за периода между две издания на наградата, който е три години.

Кметът на Община Пазарджик със Заповед присъжда Националната награда за художествен превод “Стоян Бакърджиев” въз основа на решението на комисия, разгледала всички предложени преводи. Носителят на наградата получава 2 000 лева и грамота. По изключение наградата може да се раздели равностойно между двама творци, като общата сума остава същата.

Досега призът е присъждан на Георги Мицков (2000 г.), Александър Миланов и Дьорд Сонди (2004 г.), Лилия Сталева (посмъртно) и Проф.Александър Шурбанов (2007 г.), Мария Генова и Надя Попова (2010 г.) и Кирил Кадийски (2013 г.). Кметът на Пазарджик Тодор Попов ще връчи и наградите на общината от съпътстващия конкурс за превод на поезия, есе и кратък разказ за възрастни и средношколци.