Двадесетина деца от МГ“К.Величков“ са загубили правото си на стипендии за втория учебен срок на тази година. Според тях причината за това е директорът Ангел Велков, който е наложил нови правила за определяне на броя на учениците, които имат право на помощта за висок успех. Според разпоредбата само осемдесет възпитаници на школото ще се възползват от стипендиите.

Според помощник директора Благой Гицев комисия е изработила критериите за подбор на децата с право на стипендия, като това станало под диктовката на директора Ангел Велков. Мнението на родителите от училищното настоятелство пък е, че критериите не могат да бъдат във вреда на децата, които имат успех над 5.50, което се води отличен. Освен това комисиите нямат правомощия да определят какъв да бъде успехът на децата, а само размерът на стипендията.

Потърсихме и мнението на директора Ангел Велков, ето какво каза той:

Това не отговаря на истината. Гицев създава напрежение и подвежда в случая ученици. Средствата за стипендии са целеви и те не могата да се ползват за други цели. Но тези средства са ограничени и съвсем естествено не всички ученици могат да получават стипендии, колкото и на мен дори да се иска. Има правила и критерии, по които се определят учениците, които трябва да получат стипендии. Тези правила и критерии са изготвени от специална комисия, побликувани са на сайта на гимназията, както и на табло в сградата на училището. Така, че е абсурдно да се твърди, че учениците неправомерно са лишени от стипендии. Това отново е атака към мен, в основата на която отново е Гицев.

Вижте правилата за стипендиите в МГ – ТУК