Община Септември и Национална компания железопътен транспорт са на една седмица време от окончателно споразумение във връзка с поставените от кмета Марин Рачев искания. Това стана ясно след проведената в кметския кабинет на Общината съвместна среща между общинското ръководство на Септември и представителите на НКЖИ и транспортното министерство, която се случи с посредничеството на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков. Самата сбирка започна с фалстарт. Хората от НКЖИ отказаха да водят разговорите пред камера и включен микрофон от страна на представители на медиите. На друго мнение беше домакинът на срещата Марин Рачев, който настояваше двете страни да бъдат със свалени карти, всичко да бъде максимално прозрачно, а поетите ангажимент да са видео документирани. След като присъстващите не се разбраха по този въпрос, хората на НКЖИ и Министерство на транспорта обявиха, че си тръгват от срещата. В коридора пред кметския кабинет те обаче се засякоха с областния управител Трендафил Величков. След като разбра за проблема г-н Величков проведе кратък разговор с кмета на Общината и помоли за палиативно решение – камери и фотоапарати да снимат само в началото, след което да се проведе работното съвещание по същество и едва след това да се обяви как е протекло то. „Ще се съглася само заради вас, а не по тяхно искане”, заяви от своя страна Марин Рачев, след което представителите на НКЖИ се върнаха в кабинета му.

В началото на срещата кметът на Общината още веднъж очерта проблемите, които трябва да бъдат решени на тази среща – изграждането на пешеходен преход между квартал „Юг” и гарата, асфалтиране на всички разбити заради ремонта на жп трасето улици в Септември, рехабилитацията на около гаровото пространство, прехвърлянето на Общината за кандидатстване по проект на старо баскетболно игрище край гарата и деактуване в полза на Община Септември на неизползваното от 20 години жп трасе на теснолинейката за изграждане на велоалея по европроект. След като двете страни споделиха пред областния управител позициите си по тези казуси той предложи в един стегнат и работен порядък да се изработят консенсусни решения по тях. След близо час и половина разговори се стигна до развръзка по 4 от общо 5-те проблемни въпроса.

Относно разбитите пътища, НКЖИ пое ангажимент да ги асфалтира за своя сметка преди завършване на акт 15, както следва:

ул. Петър Берон – от ул. Стефан Захариев до ул. Калиман; ул. Хр. Ботев – от ул. 20-ти Април до ул. Средна гора;
ул. 20-ти април от ул. Хр. Ботев до стария прелез;
ул. Стефан Захариев от Петър Берон до ул. Възраждане;
ул. Стефан Захариев от ул. Хр. Ботев до ул. Любен Каравелов;ул. Любен Каравелов от ул. Княз Борис до старата пожарна.
За сметка на Община Септември ще бъде възстановяването на разбитите тротоари и шахтите.

Относно около гаровото пространство и баскетболното игрище

представителят на НКЖИ Красимир Папукчийски заяви, че това са имоти, за които представяната от него компания ще модернизира с пари по оперативна програма „Транспорт”. Поради тази причина те няма да бъдат актувани в собственост на Община Септември и съответно това отпада като ангажимент на общината.

Относно 15-те километра старо жп трасе, за което Община Септември иска да кандидатства по европроект за изграждане на вело алея,

областният управител Трендафил Величков се зае да направи по най-бързия начин постъпки пред държавата в лицето на транспортния министър Ивайло Московски, така, че имотът да бъде прехвърлен за стопанисване на септемврийска Община. От НКЖИ пък ще се чака разрешение относно остатъците от старото жп трасе по линията Пазарджик – Ветрен дол.
Открит след срещата остана само казусът относно изграждането на пешеходен преход между квартал „Юг” и Дековилна гара. От Общината продължават да отстояват искането си това да става чрез гумени изравнители между линиите, които на практика са неизползваеми и след това да се ползва действащият жп подлез към гарата. Според кметът това е най-бързият, евтин и реално изпълним начин за решаване на проблема. И ще бъде реализиран за сметка на общината. От НКЖИ по техни съображения обаче отказват да се съгласят с него и предлагат хипер скъпият вариант с пасарелка за пешеходци над жп линиите. Окончателно отпадна третия вариант с изграждане на не по-малко скъпият подземен подлез заради близостта до канала, който би компрометирал едно такова съоръжение. По този повод областният управител даде едноседмичен срок на двете страни да изработят и предложат идейни варианти за решение на проблема. Срещата завърши с ръкостискане между кмета на Общината Марин Рачев и представителят на НКЖИ Красимир Папукчийски. Двете страни ще подпишат и облекат в епистоларна форма постигнатото днес споразумение на среща при областния управител след седмица, когато пак ще се дебатира единствения, останал нерешен до момента проблем – този с жп прехода от квартал „ЮГ” до гарата. В знак на добра воля, веднага след края на срещата Марин Рачев нареди на своите служители да премахнат ограничителните знаци за товарните автомобили, обслужващи дейностите по ремонта на жп линията в посока Пазарджик.