26галя1

Преподавателката в СУ“Св. Климент Охридски“ – Галина Евстатиева издаде книгата си „Ислямът и забулването на жените в арабския свят“. Трудът съдържа 352 страници и изследва традициите, и причините, които налагат определени парадигми в живота на жената заради забраните в Корана. Книгата е издадена от „Изток – Запад“

Галина Евстатиева е главен асистент по арабска култура в катедра „Арабистика и семитология“ в най-старото висше учебно заведение в България. Преподава различни дисциплини свързани с изучаването на обществото, културата и изкуството на арабския свят. Водила е лекционния курс „Ислямско изкуство“ в Националната художествена академия, София. Член е на Европейския съюз на арабистите и ислямоведите (Union Européenne des Arabisants et Islamisants – UEAI). Провеждала е изследователска работа и е участвала в различни международни академични форуми в Ливан, Египет, Турция, Гърция, Унгария, Испания, Германия, Холандия и Италия.

Предишната й книга е „Арабско стихознание“ и е първо по рода си изследване на арабското стихознание на български език, и е сред малкото монографични трудове по тази тема в европейската арабистика. Освен към тесни специалисти и студенти арабисти монографията е насочена към читатели, интересуващи се от литературознание, изкуствознание, история и теория на културата, както и към всички почитатели на арабското поетическо творчество.

Тя е възпитаничка на ЕГ“Б.Брехт“ в Пазарджик. Съпруга е на доц. Симеон Евстатиев.