Кметът на Община Пазарджик Тодор Попов инициира среща с представители на бизнеса и на Инспектората по образование в Пазарджик за обсъждане на параметрите по инициативата Urban Innovative Actions (Иновативни градски дейности). Общината е започнала подготовка на проект по тази инициатива, с който възнамерява да кандидатства за финансиране директно пред Европейската комисия в Брюксел. Всеки проект по тази инициатива може да получи финансиране до 5 милиона евро, като се подкрепят действия в областта на устойчивото градско развитие.

Ориентирахме се към възможностите, които предлага програмата за подпомагане на градската икономика – на първо място, необходимо е да се  направим снимка на бизнеса на територията на общината, да подпомогнем разширяването му чрез контакти и чрез база с информация, която инвеститорите и въобще бизнесът ще може да ползва, заяви кметът Тодор Попов. Той посочи, че проектът може да бъде много ефективен и по отношение подготовката на квалифицирани кадри, чиято липса все по-силно се усеща.

На днешната предварителна среща бяха уточнени участниците в проекта: Община Пазарджик, Сдружението на предприемачите и частните работодатели в Пазарджик и Инспектората по образование, като впоследствие е възможно да бъдат присъединени и други организации. В предстоящата работа по проекта се обмисля изграждането на Регионална система за бизнес развитие и укрепване на местните вериги за производство и доставка, допълване на бизнесите и производствата на местно ниво, разработването на електронна платформа, която ще позволи на местните производители да представят своята продукция. Участието на Инспектората по образование в проекта ще гарантира подсигуряването на обучени кадри за местния бизнес. На следваща работна среща предстои да бъдат окончателно определени участниците в проекта и техните ангажименти по дейностите, включени в проектната рамка.

Пред представителите на бизнеса беше изнесена информация за предстоящо подписване на меморандум за сътрудничество с град в провинция Анхуей – Китай, в което приоритетно място ще имат икономическите взаимоотношения.