Програмата за управление на Община Пещера 2015 – 2019г. на кмета Николай Зайчев ще бъде разгледана и гласувана на предстоящото редовно заседание на Общински съвет – Пещера. В нея са заложени 4 основни приоритета. Първият от тях е подобряване качеството на жизнената среда, чрез балансирано развитие на територията, инфраструктурата и достъпността. В рамките на следващите четири години трябва да се постигне устойчив растеж, чрез повишаване конкурентноспособността на местната икономика, развитие на малък, среден бизнес и туристическия  потенциал. В програмата на градоначалника е заложено достигане на високо ниво на образование, здравеопазване, социална дейност и спорт, а администрацията да бъде достъпна за гражданите и бизнеса.

Съветниците ще чуят и отчет за работата на Раонно управление «Полиция» Пещера за 2015г., както и информация за състоянието на спорта в общината. Ще бъде изслушано и предложение за промяна в статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии «Атанас Ченгелев» – гр.Пещера, община Пещера, считано от 01.08.2016г.

Заседанието на местния парламент ще започне в 14.30 часа на 31 март.