От единадесет до дванадесет часа утре пред всички болници в Пазарджик и областта на протест ще излязат лекарите, съобщи зам.председателят на Регионалната колегия на Български лекарски съюз – д-р Васил Попов. Причината за ефективните протестни действия се коренят в липсата на комуникация и разбирателство между БЛС и здравния министър д-р Петър Москов, който предлага неизпълними условия в бъдещия рамков договор. Причините за протеста, който ще продължи, ако не бъдат удовлетворени исканията на медиците, могат да се видят в декларацията на БЛС, която изцяло се подкрепя и от Регионалната колегия, каза д-р Попов. Ето какво гласи тя:

РК на БЛС – Пазарджик заявява, че състоянието на здравеопазването е достигнало критичната точка на хаоса и предлаганите промени не водят до развитие и подобрение на здравната система. Ние работим в условия на нормативна несигурност, необмисленост, понякога дори в незаконосъобразност, наложени ни от НЗОК.
Заявяваме:
– Не е вярно, че договорното начало е възстановено ефективно, в момента единствено политиците управляват здравеопазването.
– Не е вярно, че едностранното въвеждане на „рамков договор” е законно, не е!
– Не е вярно, че е разширен обемът на гарантираните медицински дейности за профилактика и диспансеризация при социалнозначими заболявания.
– Не е вярно, че има изобилие от талони за консултация.Намалени са!
– Не е вярно, че бюджетът за извънболнична медицинска помощ нараства съобразно потребностите на населението, Националната здравна стратегия и европейската политика в сектора.
– Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък ще подобри качеството, контрола и достъпа до медицинска помощ,обиден е!
Настояваме проектът за Решение на Националния съвет на НЗОК незабавно да бъде оттеглен. В противен случай ще потърсим правата си в съда, включително и от отговорните лица. Декларираме, че при влизането му в сила няма да работим съгласно предвиденото в него и заявяваме, че последствията за пациентите, породени от липсата на адекватна здравна помощ, ще носят отговорните за настоящата политика. Апелираме за върховенство на закона и стриктно спазване на договорното начало.