Отчетът на обществения посредник Иван Димитров бе изслушан от съветниците по време на днешното заседание. Това бе 28 – та точка от общо тридесет и пет, които бяха разисквани по време на сесията този следобед. След като отчетът на омбудсмана бе приет, общинският съветник Димитър Петков предложи да бъде открита процедура по избора на нов обществен посредник.

s081211Иван Димитров е омбудман от единадесет години, той бе избран от общинските съветници на Пазарджик, когато длъжността за първи път бе създадена в България, а първият омбудсман на страната ни бе Гиньо Ганев.

Отчета на омбудсмана прочетете – ТУК