Санирането по Националната програма за енергийна ефективност ще се финансира и от собствениците на сградите, разкри заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Очаква се промените да влязат в сила през 2017 г. или най-късно в началото на 2018 г., съобщи столичен сайт.

Нямаме област без сключени договори за целево финансиране на проекти за саниране на жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Хората имаха възможност да видят и сами да се убедят в ефектите от програмата. – е заявил Нанков.

Той разкрил, че интересът към програмата става все по-голям, а регистрираните сдружения на собственици по смисъла на Закона за управление на етажната собственост, за цели сгради и блок секции, вече са над 3000. Според Нанков някои общини значително изостават в сравнение с други, като причината са както липсата на допустими сгради, така и слабата информационна кампания. За пример той посочил Монтана и Разград.

В момента сме на ръба на изчерпване на финансовия ресурс от 1 млрд. лева, който, както и предвидихме, ще е достатъчен за изпълнение на необходимите дейности за около 2000 сгради“, съобщи заместник-министърът. Той заявил, че договорите, сключени през 2016 г. ще започнат едва през 2017 г., след като бъдат изпълнени дейностите по всички сгради със сключени договори през 2015 г.

Тенденцията с течение на времето е плавно да преминем от 100% финансиране към частично самоучастие от страна на собствениците. Трябва да бъде повишена културата на гражданите по отношение на сдружаването и управлението на етажната собственост, да бъде насърчено екологичното и устойчиво мислене по въпросите за енергийната ефективност. През 2017 или най-късно 2018 година подкрепата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност ще бъде със съфинаниране от страна на собствениците. Програмата ще се превърне в дългосрочна визия и обща цел, която ще промени българските градове.