Голяма част от общинските съветници пропуснаха да се явят на обявеното за днес, от 11 ч. в Пленарна зала – обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на община Пазарджик за 2015 година. Приемането на документа по принцип става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Документите по отчета – ТУК

* Снимка – архив