Сигнално писмо до Агенция „Пътна инфраструктура” е подписал днес директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев. С него се информира ръководството на агенцията за належащата необходимост от предприемането на скорошни мерки за подновяване на хоризонталната маркировка по пътищата от първокласната и второкласната републиканска пътна мрежа преминаващи през територията на областта.

Припомняме, че наличието на коректна и ясно видима пътна маркировка е от изключително важно значение за безопасността на участниците в пътното движение, особено в натоварени участъци при ограничена видимост в резултат на лоши атмосферни условия или в тъмната част на денонощието. Тя служи да информира участниците в движението за направлението на пътя, за избор на посока за движение, за наименованието на населени места и други обекти и за посоките на движение към тях, както и друга значима информация свързана с едно пътуване.