Извънредно заседание на Областната епизоотична комисия свиква областният управител на Пазарджик Трендафил Величков, утре, от 10.30 ч. в Приемната зала на Областната администрация.  Заседанието е по повод констатираните огнища на болестта „Заразен нодуларен дерматит” по едрите преживни животни в префектура Серес на Република Гърция и във връзка с получена Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Заразният Нодуларен Дерматит по говедата (Lumpy skin disease – LSD) е вирусно заболяване по едрите преживни животни, характеризиращо се с треска, поражения на лимфната система, оток на подкожната тъкан и слизестите вътрешните органи, образуване на възловидни, проминиращи кожни образувания (нодули). Причинява се от шарков вирус се от рода Capripoxvirus на семейство Poxviridae.

Lumpy skin disease virus 2 (LSDV) е много близък в антигенно отношение с шарковите вируси по овцете и козите и в същото време e различен от тях. Наричан е още Neetling virus. Въпреки ниската смъртност заболяването води до значителни загуби, най-често при животни които не са се срещали преди това с този вирус, изразяващо се в понижена млечна продуктивност, аборти или безплодие. Смъртността е по-висока при младите животни. LSD е ензоотично заболяване за много африкански и азиатски страни, което в последно време бързо се разпространява през страните от Близкия Изток и през територията на Р. Турция.

LSDV се пренася чрез механични вектори, но също така може да се предава и чрез директен и индиректен контакт. Възприемчиви животни са говеда, биволи и зебу. Заболяването може да се разпространи в незасегнати територии чрез инфектирани животни или вектори. В страните от ЕС то може да се осъществи чрез нелегален внос на животни. Рискът за това зависи от разпространението на LSDV (преваленса) и от броя на нелегално придвижваните животни.

Основавайки се на резултатите от симулативен модел за разпространение на LSD между фермите, изследването е показало, че унищожаването на животните, показали клинични симптоми може да ограничи до 90 % епизоотичните взривове около мястото на първичното огнище, но останалите 10 % от тях могат да го разпространят отново до 400 km след това. Унищожаването на 100% на цялото поголовие във фермите съществено намалява разпространението на вируса на LSD и колкото по-рано се открие първичното огнище, толкова по-голяма е вероятността то успешно да бъде прекратено. В момента за специфична имунопрофилактика на LSD са налични само живи атенюирани ваксини. Хомоложните ваксини са по-ефективни, отколкото ваксините с използването на овчи или кози шаркови вирусни щамове.

Панелът AHAW и EFSA подчертават необходимостта и препоръчват подобряване качеството на ваксините, като се наблегне на тяхната безвредност. Препоръчва се се още разработването на ваксини, позволяващи разграничаването на ваксинираните от инфектираните (DIVA стратегия) животни. Епизоотиите от LDS не могат да се самоограничават, ако не се прилагат ефективна ваксинация или унищожаване на инфектираните животни. ЕFSA отчита, че ефективните мерки за контрол на заболяването LSD са свързани с провеждането на активен надзор на заболяването, бързо разкриване и навременно унищожаване на заразените стада.

Ролята на векторите в предаването на заболяването и тяхното по- нататъшно проучване следва да продължат, както в лабораторни условия с контролирана околна среда, така и на терена. Следва да бъдат засилени кампаниите за повишаване на информираността на фермерите и на ветеринарните лекари за бързо разпознаване на болестта. Следва също да бъдат окуражавани обединените усилия на страните от ЕС със съседните граничещи страни с цел предотвратяване на трансграничния характер на разпространение на болестта.

Въз основа на така направената характеристика на заболяването панелът AHAW заключава, че Заразният нодуларен дерматит по говедата (Lumpy skin disease – LSD) е заболяване характеризиращо се със значителни загуби, най-често при животни които за първи път се срещат с този вирус. Особено чувствителни са младите животни и животните които не са се срещали с вируса. Описани са и възможностите от неговото хронифициране с продължителна загуба на продуктивност (мляко и месо), аборти или смъртност. LSD не е зоонозно заболяване, хората не се заразяват и не боледуват от него. Има научни доказателства, че само половината от заразените животни развиват генерализирани кожни лезии. Останалите могат да бъдат виремични и да продължават да излъчват и предават вируса.