Правителството по време на днешното си заседание допълни списъка на университетските болници с още четири лечебни заведения. Това са МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас; МБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе; МБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив и МБАЛ– Еврохоспитал Пловдив“ ООД, гр. Пловдив. Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Така в „Пълмед“ от тази есен студенти и докторанти по медицина ще могат да провеждат обучението си. Освен това в структурата ще могат да отидат на следдипломно обучение лекари по 9 специалности.

В Пазарджик – МБАЛ „Здраве“ е филиал на „Пълмед“ и ще предостави както възможност за обучение за студенти по медицина, медсестри и акушерки, така и следдипломно обучение по 12 специалности за лекари.

През юни 2015г. Министерството на здравеопазването акредитира МБАЛ „Пълмед“ като база за практическо следдипломно обучение на лекари. Тогава здравното заведение получи и най-високата акредитационна оценка – отличен, за цялостна медицинска дейност, както и за отделните медицински и други дейности за срок от 5 г.