Кметът на Община Пещера Николай Зайчев прие своя македонски колега – кмета на Община Дебрца Игор Трайковски. Hадоначалниците обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество в различни сфери на обществения живот. Между Пещера и Дебрца вече са установени добри контакти на културно ниво, тъй като миналата година ансамбъл от македонската община е участвал в Етноклутурния фестивал, организиран от община Пещера. Добрите впечатления от родопския град стават повод за днешната визита.

В хода на разговора стана ясно, че двете общини споделят идентични проблеми, като един от най-сериозните е липсата на кадри. Причината и в двете страни квалифицираните служители да избягват работа в администрацията са ниските заплати, заключиха Зайчев и Трайковски.

В двата дни на своето посещение гостите от Македония посетиха СОУ „Св.Климент Охридски”, както и обувна фирма „Гидо“ и „Винпром Пещера“, за да се запознаят с две от основните производства в Пещера. Кметът Трайковски и неговите колеги видяха и крепостта „Перистера“.

zaichev-traikovski

Община Дебрца обединява 30 населени места. Административен центъра на територията е с. Белчища. В общината живеят общо 5507 човека, които се занимават основно с овощарство.