Точно в девет сутринта стартира втората кампания „По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик – 2016”, организирана по инициатива на община Пазарджик.

Събитието ще продължи до 14.30 часа. Всички заинтересовани ще имат възможността да предадат отпадъци от: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / включително едрогабаритно/, хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори. Срещу предаден отпадък, всеки гражданин ще може да получи цветя, декоративни храсти или дървета.

Ще бъдат обособени 6 пункта на територията на града, както следва:

–  Пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”;

Пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” – до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”

– Пресечката на ул.”Пловдивска” с ул.”Стефан Караджа” – зад аптеката;

ул.”Патриарх Евтимий” – до ЦДГ „Дъга”;

– ул.”Панайот Волов” – до СОУ ”Любен Каравелов”;

– Пресечката на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Славянска”.

На упоменатите по-горе места ще бъдат разположени цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло; контейнер тип „Бобър” за битов отпадък и автомобили за едрогабаритни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Община Пазарджик ще осигури 4 500 бр. цветя и 100 броя млади фиданки.

Партньори на кампанията са:

  • „БРОКС” ООД – ще осигури контейнери за битов отпадък и извозването му;
  • „Екобулпак” АД – ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им, както и 100 бр. млади фиданки;
  • „Екопак България” АД – ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им;
  • „Стийл Интертрейд”, която ще осигури, автомобили за предадено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му.