През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 953 лв. и нараства с 2,9% спрямо 2014 година. За последните 12 години общият доход средно на лице от домакинство нараства близо 2,2 пъти, отчита националната статистика, сочи справка за доходите на българите през 2015 г., публикувана на сайта на Националния статистически институт.

В статистиката си НСИ включва и отчет за жилищата и снабденост със стоки за дълготрайна употреба на домакинствата у нас. През 2015 г. в собствено жилище живеят 89,5% от домакинствата, а 6,7% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3,8% от наблюдаваните домакинства – 2,8% на свободен и 1,0% на общински наем. Второ жилище притежават 8,3% от домакинствата.

Автомобили имат 51,9% от наблюдаваните домакинства, като 4,1% притежават два и повече автомобила.
От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 98,9% от домакинствата, а 29,4% имат по два и повече телевизора. На второ място по разпространение е хладилната техника – 97,9% от домакинствата в страната имат хладилник. Автоматична перална машина притежават 91,9% от домакинствата.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 2,4% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 5,6%, а 59,4% – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 32,6% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 56,3% от домакинствата. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 36,5%. Интернет връзка в жилището имат 55,5% от домакинствата в страната. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 37,4% от домакинствата. Климатици притежават 33,3% от домакинствата.