От днес се забранява уловът на риба и други водни организми през пролетно-летния размножителен период във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти. До 15-ти май включително не е разрешен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

До края на месец май ще важи забраната за уловът на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина. За рибностопанските обекти, които се  намират на  надморска височина от 500 до 1500 м заповедта ще влезе в сила от 1-ви май и ще продължи до 15-ти юни включително.

През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата. Любителски риболов в областта е разрешен само на:

–        баластриера при с. Лозен;

–        баластриера при с. Динката;

–        „Дупките”, с. Говедаре;

–        „Малък гьол”, с. Звъничево;

–        студен канал на р. Марица, с. Синитово;

–        студено пере при „Фазанарията”;

–        канал „Кривата вада”.