140 г.от Априлската епопея и 107 г. НЧ „23 -ти април 1876 г. -1909 г.“ се състояха днес в най-високото християнско село в нашата област – Равногор. Тържеството и панахидата се проведоха пред паметника на поп Ангел Сандъкчиев, съвместно със сдружение „Родопски хайдути“. 448 равногорци са взели участие във въстанието, като са се присъединили към Брациговския въстанически пункт.

23равногор1

В Читалището в Равногор „23-ти април 1876 г. – 1909“ работи библиотека, в която над 9 000 тома са на разположение на близо 250 читатели средно годишно. Към читалището функционира самодейна фолклорна група от 15 човека. Тя взима активно участие във всички традиционни чествания в село Равногор. През 1852 г. е открито килийно училище към църквата, където свещеникът на селото преподавал черковнославянски. През 1893 г. се появява и първото светско школо, което се разраства до 30-те години на миналия век. Поради демографския срив в района то е закрито през 2009 г.