Община Септември няма намерения да закрива дейността на досегашното общинско социално предприятие, което изпълнява услугите по домашния социален патронаж, млечната детска кухня, ученическите столове и почивното дело, каквито спекулации и инсинуации вече се тиражират в пространството. Община Септември обаче внася искане в Общински съвет за закриване на самото ОП „ПДУХПД” като юридическо лице, което осъществява изброените по-горе социални дейности. Идеята е то да бъде преобразувано като ново звено в структурата на общинска администрация, към дирекция „Хуманитарни дейности, образование и култура”, която да продължи след това с досега предлаганите от ОП „ПДУХПД” социални услуги. Причините за исканата промяна са в няколко посоки. „Закриваме го, но не и дейността, както засегнатите от това кръгове се опитват да плашат възрастните хора”, коментира кметът Марин Рачев.

Загуби

Домашният социален патронаж в Септември е на „червено” с близо 160 000 лева само за 2015-та година. Това сочи справка в дейността на общинското предприятие за социални услуги. 195 500 лева са приходите от републиканската субсидия и таксите. Срещу това обаче са направени разходи в размер на 354 685 лева. Разликата от 159 185 лева се поема от общинския бюджет, който и без това е на ръба по отношение на изпълнението си.

На дотация е и детската млечна кухня. Срещу приходи за дейността й в размер на 51 121 лв. са направени разходи за 85 053 лв., което веднага е генерирало дефицит на средства в размер на 33 932 лв. Още по-голяма е дупката на финансите за издръжката на ученическите столове. От такси за тях са събрани 68 000 лева, а за различните разходи по дейността са похарчени 169 727.

В резултат на това общината трябва да покрива непланираните, но похарчени 101 727 лв. И четвъртото бюджетно мероприятие от дейността на общинското социално предприятие – почивното дело е с отрицателен резултат за 2015-та. 12 796 лева са събраните такси, а направените разходи са 48 768 лева. Тук дотацията е за 35 972 лв. Простият анализ на приходно-разходната сметка по 4-те извършвани от ОП „ПДУХПД” дейности показва годишен финансов дефицит от 330 816 лв. Според общинското ръководство има начин тази загуба да бъде намалена драстично, а в по-дългосрочен план и сведена до минимум с едно по-добро управление на дейностите и не допускане на възможности за бъдещи злоупотреби.

Оплаквания

Освен, че гълта много публични средства, в сегашния си вид ОП „ПДУХПД” предлага занижено качество на услугите. Първите оплаквания са от качеството на храната. В отчета на изпълнение до общинското ръководство например се посочва, че получателите на храната консумират висококачествени продукти(например първокачествено свинско месо), а реалността е различна. На хората се дава храна с ниско качество и това е било установено чрез нарочно поставени лица, които в продължение на 2 седмици са вземали храна от социалния патронаж, разясни пред членове на постоянните комисии в Общинския съвет кметът Марин Рачев. След направения анализ резултатите бяха крайно негативни.

В каймата например бе установено, че като субстанция е използвана соя в хиперколичества спрямо стандарта. Сериозни отклонения не кореспондиращи с това, което се изписва по отношение на качеството са били установени и при местото и другите хранителни продукти. Относно липса на коректна отчетност от страна на ОП „ПДУХПД” към дофинансиращият орган – Община Септември, кметът даде и други примери.

Някои хора си поръчват по две ястия, а в същото време в отчетите редовно се изписва по 1 за отделен човек. Тъй като дофинансирането е на брой обслужван човек не е трудно да се досетим с каква цел се прави това. Или пък друго – в екипа на социалния патронаж доставящ храната на хората се изписват медицинска сестра, която да мери кръвно или бие инжекции на нуждаещите си, както и социален асистент, чиято функция е да помогне на болния или възрастния. Такова нещо реално обаче няма. За една инжекция хората хващат автобус до Септември.

Всичко се изписва само на книга. Кметът информира съветниците и за липса на щатно поименно разписание. Такова многократно е искано не само от нашето ръководство, но и от предишното, но така и не е представяно. Чак сега едва след като стана ясно, че ще взимаме по-кардинални мерки за оптимизиране на социалните дейности такова се предостави за пръв път от години насам. Отделно са харчени безконтролно пари от събираните такси през 2015-та година като в общината фактурите са представяни постфактум.

Той посочи и друг фрапиращ пример, свързан с почивното дело и по-точно вилата в Ракитово. От отчета за събраните средства за вилата там става ясно, че едва ли не тя е била заета само 4-5 седмици в годината, а всички знаят, че е точно обратното. Достатъчно е през лятото особено да попитате кога има свободни места за да ви се отговори, че цялата леглова база е заета.

След като посочи и още нагледни примери, кметът Марин Рачев бе категоричен, че на тази порочна практика трябва да се сложи край. Убедени сме, че с преминаването на въпросните дейности към Общината, разходите за дофинансиране ще бъдат намалени в много голям процент, а в същото време качеството на услугите ще се повиши, заяви градоначалникът. Предстои това предложение на Общината да се разгледа и гласува на редовната сесия на Общинския съвет в края на месеца.