25.04.2016г. Велики понеделник

Вечерта от 18:00ч. Последование на Жениха в храм „Св. Богородица“, гр. Пазарджик – последованието ще бъде възглавено от прот. Стефан Йорданов.

26.04.2016 г. Велики Вторник

Вечерта от 18:00ч. Последование на Жениха в храм „Св. Богородица“, гр. Пазарджик – последованието ще бъде възглавено от йеромонах Йоаким, брат на Светата Баткунска обител.

28.04.2016г. Велики четвъртък

(Утреня, общ маслосвет, св. Василиева литургия) в храм „Св. Богородица“, гр. Пазарджик

Вечерта – Последование на 12-те евангелия от 18:30ч.

29.04.2016г. Велики петък

(Царски часове, вечерня с изнасяне на св. Плащаница)

Вечерта Опело Христово 18:30ч. в храм „Св. Богородица“, гр. Пазарджик

30.04.2016г. Велика събота

(Сутринта вечерня и св. Василиева литургия) в храм „Св. Богородица“, гр. Пазарджик

Вечерта – Посрещане на Пасха Христова от 23:00ч. храм „Св. Богородица“, гр. Пазарджик

01.05.2016 г. Възкресение Христово – Пасха, „Св. Богородица“, гр. Пазарджик от 12:00ч.