Изплащането на пенсиите ще започне на 5 май 2016 г. (четвъртък) и ще приключи на 20 май (петък), съобщиха от Националният осигурителен институт във връзка с празничните и почивни дни през месец май 2016 г. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за майските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 май 2016 г.