От утре падат цените на такса роуминг. Така ако провеждате телефонен разговор, докато сте в страна членка на ЕС, ще трябва да заплатите вътрешната цена + до 0,05 евро за минута. Допълнителната такса за изпратен SMS ще е до 0,02 евро. При използване на мобилен интернет ще ви таксуват с цената на вътрешния пазар в съответната страна + до 0,05 евро на мегабайт изтеглени данни (без ДДС). Имайте предвид, че максималната цена е определена за МВ, но таксуването е за КВ.

Тези максимални цени важат за всички, освен ако не сте сключили договор за специална услуга или пакет. Вашият доставчик може да ви предложи по-ниски цени, затова е добре да разгледате офертите.

От 15 юни 2017 г. пък няма да има никакви допълнителни такси за роуминг, а телекомуникационните услуги ще се таксуват на същата тарифа като националната. Таксата за роуминг отпада, при условие че използвате телефона си в чужбина временно. Все още ще могат да ви таксуват за постоянно използване на SIM карта в друга страна.