Уважаеми жители на област Пазарджик,

желая на Вас и Вашите семейства светли Великденски празници! Нека бъдем здрави и съпричастни един към друг и Възкресението озари сърцата ни с пламъците на вярата, надеждата и добрината!

Защото Възкресение Христово е не само празник на вярата, но и символ на надеждата, че светът ни може да бъде по-добър.

Първи май е два пъти велик ден за нас, ден, в който празнуваме и Деня на труда и солидарността – ден, който ни напомня за общочовешките стремежи и че това, което правим за другите хора около нас и за света, остава непреходно!

 

С уважение:

Йордан Младенов

Областен председател на БСП – Пазарджик