6476 семейства в община Пазарджик имат у дома Георги, Гергана, Генка, Гинка, Ганчо, Гюро или Гюрга. Сред най-известните празнуващи имен ден днес са председателят на Районна прокуратура – Георги Кацаров и бизнесменът Георги Делчев, главният финансист на община Пазарджик – Георги Гайдаров, ексшефът на Окръжен съд и днес адвокат – Георги Шопов, адвокат Георги Добрев, съдия Георги Веселинов, банкерът Георги Йовчев, спортистът и общински съветник – Георги Георгиев.

Наздравица с двоен повод ще вдигне в Пещера – Георги Петърнейчев, както и съгражданинът му – нотариус Георги Връбчев, имен ден празнува и екскметът на Пещера – Георги Козарев, както и съветникът Георги Смилянов.

Името Георги има гръци произход, образувано е от думите „гео“, което значи „земя“ и „ерго“-„работя“. Така се получава и значението на името – „земеделец“. Името Георги става популярно в Европа през XIV в., когато кръстоносци донасят от Палестина историята за мъченичеството на Св. Георги, която е украсена с легендата как той се бори с дявола в образа на змей.

ГЕРГЬОВДЕН
Kod ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ГЕОРГИ ГЕРГАНА ГЕНКА ГИНКА ГАНКА ГАНЧО ГЮРО ГЮРГА ОБЩО
55155 ГР. ПАЗАРДЖИК 3078 728 53 145 51 36 3 5 4099
00254 С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 106 28 1 5 1 0 0 0 141
00571 С. АПРИЛЦИ 14 4 0 3 2 0 0 0 23
06149 С. БРАТАНИЦА 94 19 2 3 1 0 0 1 120
10505 С. ВЕЛИЧКОВО 43 3 1 0 0 0 0 0 47
14619 С. ГЕЛЕМЕНОВО 28 5 0 0 0 1 0 1 35
15028 С. ГЛАВИНИЦА 107 23 0 8 0 0 0 1 139
15271 С. ГОВЕДАРЕ 44 8 2 3 0 1 0 3 61
20362 С. ДЕБРЪЩИЦА 39 5 0 1 2 0 0 0 47
21556 С. ДОБРОВНИЦА 61 19 0 3 1 0 0 0 84
23457 С. ДРАГОР 64 18 1 3 0 0 0 0 86
30572 С. ЗВЪНИЧЕВО 78 14 1 2 1 1 0 0 97
32010 С. ИВАЙЛО 149 25 6 6 1 4 0 0 191
39428 С. КРАЛИ МАРКО 2 1 0 0 0 0 0 0 3
44879 С. ЛЯХОВО 19 4 0 1 1 0 0 0 25
46749 С. МАЛО КОНАРЕ 133 44 1 6 2 7 0 0 193
48444 С. МИРЯНЦИ 39 3 0 1 0 0 0 1 44
48876 С. МОКРИЩЕ 83 13 3 4 0 0 0 1 104
53285 С. ОВЧЕПОЛЦИ 46 9 1 4 1 0 0 0 61
53335 С. ОГНЯНОВО 136 25 2 0 2 3 0 1 169
55556 С. ПАТАЛЕНИЦА 69 6 0 4 0 0 0 0 79
56561 С. ПИЩИГОВО 29 14 2 0 1 4 0 0 50
63032 С. РОСЕН 30 1 0 1 0 0 1 1 34
65437 С. САРАЯ 51 15 0 1 2 1 0 0 70
65468 С. СБОР 6 2 0 0 0 0 0 0 8
66559 С. СИНИТОВО 78 20 2 5 3 0 0 0 108
72713 С. ТОПОЛИ ДОЛ 10 1 0 0 0 0 0 0 11
77061 С. ХАДЖИЕВО 55 15 1 1 0 0 0 0 72
78056 С. ЦАР АСЕН 20 1 0 1 0 0 0 0 22
78570 С. ЦРЪНЧА 68 10 1 3 0 1 0 0 83
81089 С. ЧЕРНОГОРОВО 72 16 0 3 1 2 0 4 98
86074 С. ЮНАЦИТЕ 61 9 1 1 0 0 0 0 72
ОБЩО 4912 1108 81 218 73 61 4 19 6476