Кметът на Община Септември Марин Рачев има намерението и волята да промени нерадостната картина около гробищния парк в Септември, независимо от отпора, който ще получи насреща. Индикациите за това са вече налице – вчера, само няколко часа, след като изложи пред общинските съветници идеите си за бъдещето на гробищния парк, той и зам.-кметът Даниела Малешкова са имали редица обаждания за ходатайство от страна на различни бивши властимащи хора, на държавни позиции, в подкрепа на сегашното статуково, което е в полза на Мирчев. Както е известно именно той в момента изпълнява погребалните услуги в Септември.

Мирчев дори е споменал, че ще приложи контактите си в Митрополията, за да се блокира издаването на разрешение за построяване на бъдещ параклис към гробищния парк, ако не бъде избран за изпълнител. Кметът обаче е твърдо убеден, че за него най-важен е обществения интерес, а не личния на двама или трима души. „Разбира се, че местните фирми са приоритетни в изпълнението на обществени дейности, но само, когато това кореспондира с обществения интерес. Когато обаче това не е налице, няма как личния интерес на двама човека да бъде поставен пред обществения.

Въпреки всички обстоятелства държа да подчертая, че въпросът е отворен и нищо още не е решено окончателно. В случай, че Мирчев преосмисли предложението си със съответните гаранции за коректно изпълнение, разбира се, че те ще бъдат предпочетени като местна фирма. Няма как обаче от „Кронос” да предлагат участие в изграждането на подобренията, да поемат ангажимент за пропускателния режим(за контрол), за чистотата и поддръжката със съответните гаранции и това да не бъде зачетено”, коментира кметът.

Предистория

След извънредната сесия на общинския съвет вчера, извън протокола кмета Марин Рачев повдигна темата за състоянието на гробищния парк в града и идеите му за неговото бъдеще. „Може би всички ще се съгласите с мен, че в момента гробищата на Септември представляват тъжна гледка и това не е вчера и днес, а от години. Пропусквателния режим е под всякаква критика. В парка влизат животни, особено след Задушница е нещо страшно. Налице е абсолютно неподдържане на реда и чистотата. Отделно от това върви едно постоянно изнудване за пари и шарлатанстване с населението, особено в толкова тежки за хората моменти на скръб.

Всичко това в крайна сметка рикушира в администрацията като възлагащ и контролиращ орган на тази публична услуга. Самата сграда към гробищата също представлява трагична картина. Идеята е там всичко да се изрине из основи да се построи един параклис с летен навес, с трайно прикрепени пейки и маси. Не на последно място проблем е и уредникът на гробищния парк, срещу действия, на който има множество жалби и оплаквания. От наша страна има извършени редица проверки и констатациите са в подкрепа на това, че там всичко се върши през пръсти, няма постоянно човешко присъствие, вместо това в гробищата постоянно влизат коне и други животни.

Всичко това налага да се вземат кардинални мерки”, заяви пред общинските съветници Марин Рачев. Той запозна и старейшините с разговорите, които е водил с досегашния изпълнител Мирчеви, фирма „Кронос“ и статуквото в момента относно гробищния парк в град Септември. Въпреки, че законът му позволява да възлага с пряко договаряне дейности до 20 000 лева, градоначалника предпочете да не взема еднолично решение по казуса, а това да стане с подкрепата на бащиците.

Варианти

Кметът запозна членовете на Общинския съвет в конкретика за водените от него разговори. От тях става ясно, че Мирчеви са поискали 20 000 лева за да поемат погребенията, а фирма „Кронос“ се наема за същата сума да прави погребенията и всички съпътстващи ги дейности, плюс изграждането на параклис с дарителски средства, като се грижи и за поддръжката и контрола на гробищния парк.

В хода на разисквания първи отношение взе съветник Петър Бошев, който сподели, че според него всяко едно решение по тази тема трябва да се съобрази с Наредбата за погребални услуги и че не могат да се правят безплатни погребения за хора, които не са социално слаби. По това Бошев обаче бе репликиран от съветник Петя Цанкова, която заяви, че Наредбата е подзаконов нормативен акт и ако обществения интерес го налага, то няма проблем тя да се преразгледа и промени от Общинския съвет, така, че да бъде в интерес на гражданите.

На свой ред кметът на Ветрен дол Димитър Христосков предложи да се облекчи режимът за регистрация на социално слабите. „Сега за да се регистрира даден човек за социално слаб трябва всички негови близки да са такива за да се отпусне помощта”, отбеляза Христосков.

Председателят на Общинския съвет Лазар Влайков и Кирил Кузев пък дадоха предложение услугите да останат безплатни само за социално слаби граждани, като се предвидят 10 000 лева за поддръжка на гробищния парк. Засегната бе и темата за алтернативен път до парка. Разговорът остана отворен, за да може Ивалина Табакова – директор на Дирекция „ОКСД“ в Община Септември да се запознае и анализира с направените предложения, след което кмета ще излезе с проектно решение на следващото заседание на общинския съвет. След като се прецени дали схемата е работеща в Септември, то тогава тя ще бъде приложена по другите населени места в Общината.