Талантливата журналистка Бисерка Трайкова от вчера стана част от екипа на общинска администрация. След дългогодишна работа в редакцията на местния вестник „Знаме“, тя спечели проведен конкурс за мястото на секретар в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Пожелаваме и успех на новото порище, където опитът в журналистиката безспорно ще бъде от голяма полза, тъй като тя е писала множество пъти репортажи за трудни детски съдби и познава проблематичността на ситуациите, с които от днес насетне ще я сблъсква съдбата.