14черга

Разказът „Баба ми, Гъркинята“ на Стефка Венчева е публикуван в сборник съставен от 50 разказа и 50 стихотворения, който ще бъде представен утре, от 18 ч. в Литературен клуб „Перото“ в Националния дворец на културата. Сборникът се нарича „Черга пъстроцветна”. Книгата ще бъде представена от проф. Пламен Павлов и от редактора Мариана Христова. Художник на корицата и модератор на събитието е Катя Донкова. Предпечатната подготовка е дело на Сия Карагьозова, която за съжаление не дочака да види тази премиера. Книгата е отпечатана от издателство „Симолини“. Организатор на премиерата е дарителски проект „Черга пъстроцветна“.

Ето какво споделя за начинанието, довело до създаването на тази книга, член на екипа на дарителския проект:

„Не е ли именно това смисъла на всяко нещо, което правим в този живот? Да оставим след себе си нашите дела. Чудесно е, че Сия в последните дни от живота си намери за важно да се занимава с предпечатната подготовка именно на „Черга шарена“. Това означава, че за нея книгата си е струвала отделеното й време. Ангел (с псевдонима Пурко) също е намерил сили да даде съгласие за своя публикация и да стане част от книгата в последните месеци от своя живот. Мисля, че няма и не може да има по-голяма оценка, ако не за книгата, то за идеята, която стои зад нея. За мен тази идея е Общо дело. Кога за последен път сте чули стотина българи да направят нещо заедно на доброволни начала? Ей така, просто заради идеята. „Черга пъстроцветна“ за мен е един пример, че българите са все още способни да вярват в доброто.“

ОЩЕ ЗА КНИГАТА

В изтъканата от 66 български автора от различни градове и страни по света литературна „черга“ са събрани заедно 100 творби, излизали в продължение на 50 седмици в специална литературна рубрика (www.eurochicago.com/otkroveniya/) на базираното в Чикаго българско емигрантско издание www.Eurochicago.com. Всички творби от литературната рубрика, публикувани в изданието през 2015 г., са били номирани и оценени за публикуване от други автори и читатели.

Сборникът, събрал всички тези творби, излиза благодарение на безкористното спомоществувателство на обикновени българи в САЩ, обичащи българската литература. Благодарение на тези български емигранти, някои от които даже не пожелаха да обявим техните имена, не само бе платено създаването на „Черга пъстроцветна“, но и книгата ще се разпространява безплатно.

ОЩЕ ЗА АВТОРИТЕ

Сред авторите в сборника има и известни, и малко известни имена. Има автори, които вече са издали няколко книги, както и такива, чийто творби се публикуват за първи път в книга. Четирима от авторите, чийто творби са влезли в „Черга пъстроцветна“, живеят в САЩ. Има автори, които живеят във Великобритания, Испания, Гърция, Германия, Нова Зеландия. Авторите, които живеят в България, са от различни градове и села в страната. Има и утвърдени, и прохождащи пера.

Може би най-известният автор, чиято творба е влязла в този сборник, е Здравка Евтимова, която едва ли се нуждае от представяне. А има например автори като Анахид Демирова (тя живее в Германия), чийто разказ и стихотворение се публикуват за първи път. Една от авторките в сборника е Елена Пеева-Никифоридис (тя живее в Гърция), чийто разказ „Улица Отечество“ бе предложен от Асоциацията на българските училища в чужбина да влезе в образователната програма на българските училища в чужбина.

Има автори в този сборник, не един и двама, които са получавали престижни литературни награди. И такива, които, надяваме се, тепърва ще бъдат забелязани от четящата публика и тяхното творчество тепърва ще бъде оценено.

ОЩЕ ПРЕДСТАВЯНИЯ

Екземпляри от „Черга пъстроцветна“ ще бъдат занесени и на XII Световна среща на българските медии, която тази година ще бъде в Прага, Чехия. Представители на български медии в различни страни по света ще имат възможност да видят този литературен сборник и да разберат как той е бил създаден. Планира се по-нататък книгата да има своя премиера и в Чикаго.

Разказът „Баба ми, Гъркинята“ – можете да прочететеТУК