ПРАЗНИК НА РОЗАТА – 28 МАЙ 2016 г.
 
17.00 часа  –  Посещение на розова градина
17.30 часа  – Посещение на Старата розоварна     
                  
                               Площад „Дружба”
19.00 часа  –  Официално откриване на празника
19.30 часа  –  Спектакъл ”Пролет е и Стрелча рози 
                           бере”
20.15 часа –   Празничен концерт с участието на                    
                           Танцов състав „Чудесия” и                   
                           Райна