През март 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик. Броят на стаите в тях е 1 976, а на леглата – 4 024. В сравнение с март 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.9%, а на леглата в тях се увеличава с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2016 г. е 42 518, или с 29.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 31.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През март 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 86.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 13.1 и 14.1%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Гърция – 17.5%, следвани от Руска федерация – 15.6% и бившата югославска република Македония – 11.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 15.7% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 18 914. От всички пренощували лица 95.6% са българи, като по-голямата част от тях (87.0%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 832 като 85.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2016 г. е 36.1%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 45.5%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (16.0%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 8.6 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди увеличението е с 9.5 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 4.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през март 2016 г. достигат 2 058 220 лв., или с 34.1% повече в сравнение с март 2015 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани – с 37.8% и намаление от чуждите граждани – с 5.1%.