Пловдивският митрополит Николай е поканен за утрешната литургия в храма „Св.Св. Константин и Елена“, която ще сложи налото на тържествата послучай празника на Пазарджик – 21 май. Все още не е ясно дали той ще пристигне, но местните духовници се надяват на това.

Как и кога е построен храмът на покровителите на града?

Първообразът на църквата „Св.Св.Константин и Елена” е църквата „Св.Костадин”, построена през 1848 година с издаване на специален ферман от Цариградското турско правителство. Той е издействан от богатият и влиятелен търговец хаджи Раде Куркударов. Неговият баща хаджи Илия Стаматович заплатил десетина лири за издаване на позволително за строеж на църквата. Постройката била дървена и пръв свещеник в нея е бил поп Георги, син на Кольо.

На 8 ноември 1847 година в двора на църквата, която още не е била построена е открито второто в града ни училище.

На 20 септември 1866 година църквата изгаря. Патриотични българи от квартала започват да събират помощи за построяване на нова църква от камък и тухли. Завършена е през 1873 година с главен майстор Уста Димитър, на когото са броени 6 233 гроша за работата. Новата църква представлява трикорабна базилика. Корабите са отделени с по седем масивни колони, свързани с арки.

Храмът е с един престол, оформен с дървен, резбован с традиционни мотиви-лозови листа, гроздове и цветя балдахин. Иконостасът е дървен, но без резба.

Църквата има няколко оригнални стенописа. В централния купол са изобразени следните сцени: Христос Вседържател, Деветте ангелски чинове, Възнесение Христово и др. Повечето от иконите са изписани от зографите: Константин Хаджи Ангелов Беловский и от Стефан Андонов, последователи на Станислав Доспевски.

Освещаването на църквата е станало на 23 октомври 1890 година от епископ Партений.

В годините на зараждащата се борба за църковна независимост, строежът на тази църква е ярък пример за всеобщия патриотичен подем на българите от квартал Чиксалън. Тя съхранява ценни документи, свързани с учебното дело, бита и обществено-политическото положение в Пазарджик от епохата на Възраждането.

Празникът на църквата е 21-ви май – Денят на Светите равноапостоли Константин и Елена, който официално е приет и за празник на Пазарджик.

До сега в храма са свещенодействали осем свещеника. Понастоящем в храма служат: Председател на църковното настоятелство – свещ.иконом Петър Каръков и свещеник Стоян Стоянов.