В 12:30 ч. утре ученици от X-ти клас на Гимназия „Иван Аксаков“ гр. Пазарджик ще посетят Комплекса за социални услуги за деца и семейства, където ще им бъде представена „Синята стая“ – специализирана стая за изслушване на деца, участващи в съдебни процедури. Инициативата е част от Образователната програма  „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.