Карта на професионалните гимназии в България, включително и тези, които предлагат дуално обучение, може да видите на сайта на МОН в рубриката „Професионално образование“. Картата дава информация за професионалните направления, броя на учениците, които се обучават в тях, материалната база на училищата, участие в проекти и др. Картата може да се развива с нова информация, която да е полезна на желаещите да кандидатстват.

При опит да се разгледат всички професионални училища в региона обаче, трябва да увеличите максимално картата, за да имате нормален достъп до нея.

ТУК можете да се запознаете подробно с картата на професионалните училища в страната и региона.