От месец юни 2016 г. вече са в сила новите срокове за плащане на консумирана електроенергия за битовите и малки стопански клиенти на EVN България, съобщиха от дружеството. Клиентите са разпределени в 4 периода (групи) в месеца, вместо досегашните два периода.

Битовите и малки стопански клиенти са разпределени в 4 групи за плащане в месеца, съобразно съществуващите календарни седмици за отчитане.

На 10 юни предстои издаване на фактурите за първата група. Плащането на фактурите, включително и за текущия месец юни, започва от следните дати всеки месец:

За група I – от 10-то число

За група II – от 17-то число

За група III – от 24-то число

За група IV – от 30-то число.

Новите периоди са посочени, както и досега, във всякa една фактура. Новият график за издаване на фактури влезе още през май и е валиден за юни 2016 г. За част от клиентите това означава еднократно плащане на две фактури през месец май 2016 г., а за други – през юни 2016 г. Всяка фактура е за реално потребена енергия и общия брой фактури за една година остава 12. По време на промяната ще бъде удължен периодът на безлихвено плащане. Сроковете на отчитане, плащане, както и следващ период на отчитане на електроенергия са отбелязани във Вашата фактура или касов бон. Следете актуалните периоди, отразени в тези документи.

Всяка фактура и касов бон съдържат информация за: отчетен календарен период, не по-дълъг от 31 дни, количество консумирана електроенергия срок за плащане на актуална сметка, период, в който ще се извърши следващото отчитане, период за плащане на следваща сметка.

Промяната се наложи заради либерализацията на пазара на електрическа енергия от 1 април 2016 г. Тя налага адаптиране на процесите с цел по-лесното му функциониране и създаване на предпоставки за по-лесно излизане на свободния пазар на всички клиенти, вкл. и на битовите.

С промяната ще получавате информация за своята сметка в по-кратък срок след извършване на отчитането, което ще е от полза за по-добра информираност относно консумацията. Към момента консумираната енергия през студеният месец март например се заплаща през топлият месец май. Това често води до неразбиране за размера на сметки, който се свърза с непосредственото потребление, а реално енергията е потребена месец и половина по-рано, често и при по-студено време.